ยินดีด้วยครับ ตอนนี้คุณมี 37 คะแนน สามารถแลกเงินสดได้ 0 บาท.

คะแนนนี้เกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์ ซึ่งท่านสามารถกดถอนเงินได้เมื่อยอดเงินเกิน 200 บาทขึ้นไปครับ

Order id สินค้า รายการ จำนวนเงิน วันที่ Code สถานะ
#11842 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3504.79 2017-04-19 18:17:50 Pending...
#11693 GC10=10 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=2 ใบ
GC200=0 ใบ
10512.63 2017-04-16 18:58:06 Pending...
#11556 GC10=10 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
3504.28 2017-04-12 09:36:01 Pending...
#11505 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=7 ใบ
GC200=0 ใบ
24528.24 2017-04-11 10:39:55 Pending...
#11243 GC10=0 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
1751.69 2017-04-05 09:30:06 Pending...
#11024 GC10=0 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=2 ใบ
GC200=0 ใบ
8755.78 2017-03-31 10:50:05 Pending...
#10426 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=2 ใบ
14496.73 2017-03-11 20:46:05 Pending...
#10425 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=2 ใบ
14496.73 2017-03-11 20:40:59 Pending...
#10211 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3534.30 2017-03-06 08:41:17 Pending...
#10000 GC10=7 ใบ
GC50=7 ใบ
GC100=2 ใบ
GC200=0 ใบ
22003.12 2017-02-28 15:04:12 Pending...
View all transactions