ยินดีด้วยครับ ตอนนี้คุณมี 37 คะแนน สามารถแลกเงินสดได้ 0 บาท.

คะแนนนี้เกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์ ซึ่งท่านสามารถกดถอนเงินได้เมื่อยอดเงินเกิน 200 บาทขึ้นไปครับ

Order id สินค้า รายการ จำนวนเงิน วันที่ Code สถานะ
#10426 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=2 ใบ
14496.73 2017-03-11 20:46:05 Pending...
#10425 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=2 ใบ
14496.73 2017-03-11 20:40:59 Pending...
#10211 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3534.30 2017-03-06 08:41:17 Pending...
#10000 GC10=7 ใบ
GC50=7 ใบ
GC100=2 ใบ
GC200=0 ใบ
22003.12 2017-02-28 15:04:12 Pending...
#9925 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3549.83 2017-02-27 00:02:11 Pending...
#9705 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=2 ใบ
17755.62 2017-02-22 11:38:54 Pending...
#9580 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=3 ใบ
GC200=0 ใบ
10707.16 2017-02-19 21:26:07 Pending...
#9564 GC10=3 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
1070.62 2017-02-19 14:15:06 Pending...
View all transactions