ยินดีด้วยครับ ตอนนี้คุณมี 37 คะแนน สามารถแลกเงินสดได้ 0 บาท.

คะแนนนี้เกิดขึ้นจากความซื่อสัตย์ ซึ่งท่านสามารถกดถอนเงินได้เมื่อยอดเงินเกิน 200 บาทขึ้นไปครับ

Order id สินค้า รายการ จำนวนเงิน วันที่ Code สถานะ
#14549 GC10=2 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
689.69 2017-06-18 12:41:34 Pending...
#14449 GC10=2 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
689.10 2017-06-15 20:23:02 Pending...
#14415 GC10=1 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
346.40 2017-06-15 09:02:55 Pending...
#14302 GC10=0 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=2 ใบ
GC200=0 ใบ
8672.36 2017-06-12 20:43:46 Pending...
#14041 GC10=0 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
1734.85 2017-06-06 20:15:20 Pending...
#14038 GC10=0 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
1734.69 2017-06-06 19:42:05 Pending...
#13529 GC10=1 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3848.20 2017-05-24 00:32:01 Pending...
#13176 GC10=7 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
2466.22 2017-05-16 22:56:07 Pending...
#13025 GC10=0 ใบ
GC50=0 ใบ
GC100=1 ใบ
GC200=0 ใบ
3524.31 2017-05-13 23:06:05 Pending...
#12973 GC10=2 ใบ
GC50=1 ใบ
GC100=0 ใบ
GC200=0 ใบ
2466.21 2017-05-12 22:34:07 Pending...
View all transactions